Faglig stoff

LEGIONELLA

Visste du at Legionella er en gruppebakterie som kan forårsake legionærsyken? Og at det finnes 46 arter av Legionella med 68 undergrupper?

Bakterien ble oppdaget som sykdomsårsak første gang i 1976, da det var et utbrudd på et hotell i Philadelphia i USA blant medlemmer av den amerikanske legion. Derav legionella eller legionærsyken.

Legionella pneumophila er en bakterie med særlige krav til vekstforhold, og den finnes vidt distribuert i naturlige vannkilder med høyeste forekomst sommer og høst. Den overføres med forurenset vann, gjerne i dråpeform fra eksempelvis dusjhoder eller vannkraner eller i luftrenseanlegg som gir gunstige vekstvilkår for bakterien. Den forekommer ofte i kjøletårn ettersom det luftkjølte vannet har en gunstig temperatur for vekst. Kjøletårn sprer smitte luftveien og nærliggende tårn kan også smitte hverandre på denne måten.

Konsentrerte, farlige «skyer» av legionella oppstår i kjøletårn, ismaskiner, sprinkleranlegg for brannslukking, luftsystemer og andre varmtvannsanlegg der vannet ikke varmes opp nok til å drepe bakterier. Den formerer seg ved temperaturer 25-42 grader C°. Ved temperaturer over 35 grader øker de sykdomsfremkallende egenskapene til bakterien. Den overlever ikke temperaturer over 60 grader, og går i dvale ved temperaturer rundt 20 grader. Den smitter oftest ved inhalering av sprøytetåke eller damp forurenset med høye konsentrasjoner av bakterien, men det er aldri påvist smitte fra menneske til menneske.

Langt fravær fra egen dusj, mer enn ca. 2 uker, der vannet har stått stille like lenge, gir grunn til å skru på dusjen med godt varmt vann i noen minutter før man dusjer. Da er faren for smitte borte.