Reduksjonsventil

For høyt trykk kan i seg selv eller gjennom trykkslag føre til lekkasje på rørledninger og installerte komponenter i et VVS-anlegg. Trykkreduksjonsventiler benyttes for å beskytte installasjoner mot denne type skader. Utgangstrykket fra ventilen justeres til ønsket nivå, og holdes deretter konstant, uansett variasjoner i inngangstrykk. Honeywell reduksjonsventiler for vann utmerker seg med driftsstabilitet over lang tid, servicevennlighet og ikke minst det innebygde filteret som kan skiftes ut uten å ta ventilen fra hverandre.