Vannmåler

Generelt kan det sies at det vil være lønnsomt å montere vannmåler i bygninger med stort bruksareal og få beboere. De som har innstallert vannmåler, oppfordres til å lese av og beregne vannforbruket minst en gang i måneden. Eventuelle lekkasjer og ureglementert forbruk vil da bli oppdaget og en kan foreta reperasjoner. På den måten vil en unngå å få en overraskende stor årsavregning fra kommunen. De som vurderer å anskaffe vannmåler kan kontakte oss, eller henvende seg til teknisk etat i kommunen de bor i.

Det er en del forhold som må passes på ved installasjon av vannmåler for å unngå å få et høyt vannforbruk. En vannmåler vil måle alt vannforbruk som benyttes i bygningen.

Som et eksempel følger dette regnestykket for forbruk i året:

- Ei tappekran som er ett drypp i sekundet: 7 m3 pr. år

- Ei tappekran som har hurtige drypp: 30 m3 pr. år

- Ei WC sisterne som renner så det kun kan sees med nøye ettersyn: 100 m3 pr. år

- Ei WC sisterne som renner så det kan sees: 200 m3 pr. år