Tjenester

Rehabilitering av bad og vaskerom

Nybygg, enebolig etc.

Hytteprosjekter

Staking av tette avløp

Tining av frossent vannrør

Sveising

Kjerneboring

Varmepumper

Leveranser av utstyr/slanger til industri

Behjelpelig med div. søknader ang. utslipptillatelse etc.